Paginacija

Gamulin, Grgo
Arhitektura u regiji

Bringing down the Archive Fever – opening and collaborating on photography archives and collections : programme and Book af Abstracts

Digital Art History – Methods, Practices, Epistemologies : Book Of Abstracts & Conference Programme
Horvat-Levaj, Katarina, Kraševac, Irena
Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, Zagreb : povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
Horvat-Levaj, Katarina, Kraševac, Irena, Šverko, Ana
Muzej Mimara : Rooseveltov trg 5, Zagreb : povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
Mance, Ivana, Šverko, Ana
Palača Drašković ili Narodni dom : Opatička ulica 18, Zagreb : povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
Horvat-Levaj, Katarina, Kraševac, Irena
Palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb : prijedlog prezentacije historicističkog oslika
Horvat-Levaj, Katarina, Kraševac, Irena
Palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb : povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
Horvat-Levaj, Katarina
Palača Hrvatskoga inženjerskog saveza (nekadašnja palača Vranyczany-Dobrinović) : Berislavićeva ulica 6, 8, Zagreb : povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
Horvat - Levaj, Katarina
Palača Prister : Trg Josipa Jurja Strossmayera 2, Zagreb : povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
Kraševac, Irena
Palača Vranyczany-Dobrinović : Ulica Andrije Hebranga 1, Zagreb : povijest gradnje, valorizacija i prijedlog konzervatorskih smjernica
Belamarić, Josip, Bjažić Klarin, Tamara, Damjanović, Dragan, Dundović, Boris, Horvat-Levaj, Katarina, Horvatinčić, Sanja, Kolešnik, Ljiljana, Kraševac, Irena, Križić Roban, Sandra, Mance, Ivana, Premerl, Daniel, Šverko, Ana, Vučetić, Ratko, Želić, Danko, Žmegač, Andrej
Program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba : Blok 19 - konzervatorski model

Paginacija